יום ה', כו’ בכסלו תשע”ח

פתיחת שנת הלמודים תשעז - סרט של אלון