יום ה', כו’ בכסלו תשע”ח

לבחור נכון - מחזור ג' יובלי הנגב