יום ו', ז’ בניסן תשע”ח

לבחור נכון - מחזור ג' יובלי הנגב