יום ה', ז’ באב תשע”ח

לבחור נכון - מחזור ג' יובלי הנגב