יום א', ב’ בחשון תשע”ח

לבחור נכון - מחזור ג' יובלי הנגב